Kurser

Skrivkurs

 

Från idé till manus.

Kursstruktur och uppbyggnad: Ulla Adamsson, Titti Nilsson, Jenny Holmström.

Kurskoordinator/handledare: Ulla Adamsson

Kursen riktar sig till dig som redan har lite skrivarvana samt har en idé som du tror på och vill förvandla till ett manus.

Du behöver kunna hantera en dator samt ha tillgång till internet, eftersom kursen i sin helhet är på distans.

Kursen är indelad i 11 delar som behandlar: Idé - Plott - Tema - Karaktärer - Miljö - Gestaltning - Dialog - Biintrig - Början (inledning) - Mitten - Slutet på berättelsen, ett kompenduim samt hur man redigerar sin text. 

Du kommer att få skrivövningar via mejl till varje lektion, som passar ihop med din idé och som du kan använda i din berättelse. Några av övningarna sänds (via mejl) till kurskoordinatorn/handledaren, övriga sparar du i din egen dator. De övningar du skickat in får du i retur med bedömning/rättning bifogad. 

Pris: 1500 kr (inkl. moms)

Låter detta intressant? Ta då kontakt med vår kursansvarige Ulla Adamsson: ullabos59@gmail.com

Adhoni Bokklubb

 

Välkommen att höra av dig till oss.

 

ulla@adhoni.se

titti@adhoni.se

jenny@adhoni.se

 

Adhoni Bokklubb innehar F skattsedel.